Mange freelancere klager over at priserne bliver dumpet og at folk ikke vil betale det de er værd.

Dbh Martin